Välkommen till Luleå Långfärdsskridskoklubb!

I år kommer vi inte att genomföra någon upptaktsträff som vi brukar
p.g.a. corona-läget just nu. Vi i styrelsen kommer att genomföra ett
interimsmöte för förening.Skridskokursen är inställd.
Slumpade bilder från våra tidigare turer