Klicka på småbilderna för att se resp. bild.

”Åktur 2006-12-19”

Några bilder från dagens tur från Hindersöstallarna, via Ytterstön
och sedan runt Skogsskär och Sandskär tilbaka i solnedgången

1
2

Tillbaka upp igen

3
4

Tillbaka upp igen

5
6

Tillbaka upp igen

7
8

Tillbaka upp igen

9
10

Tillbaka upp igen

11
12

Tillbaka upp igen

13

Tillbaka upp igen