Våra åkgrupper

LLSK har under ett antal år praktiserat åkning i tre olika åkgrupper/nivåer. Vi har valt att indela åkgrupperna i färger med ”grön” som lättast, ”röd” som medel och ”svart” som den mest krävande. Vilken grupp du väljer att till höra bestämmer du själv. Men som du säkert förstår skall man inte överskatta sin åkförmåga. Det leder bara till förtret för dig själv men inte minst för gruppen.Du skall också kunna underordna dig åkgruppen och ta instruktioner av våra ledare. Tänk på att ledaren är där för att göra turen så lyckad som möjligt för dig och alla andra i gruppen.

Flaggan går först!

Grön åkare

Gröngruppen är till för dig som är nybörjare i långfärdsskridskoåkning. Du skall som grön åkare naturligtvis ha den obligatoriska säkerhetsutrustningen (packad ryggsäck, isdubbar, ispik/stavar) men även vara utrustad med skor som passar till dina skridskor. Du bör även ha prövat dina skridskor/skor på is före första turen. För gröna gruppen gäller åksträckor mellan 10- 30 km,beroende på före och vind. Tempot är lugnt med flera korta raster.

Röd åkare


För röda åkare gäller åksträckor mellan 15-40 km beroende på före och vind. Röd åkare är du som har viss åkvana och vill ta steget upp från den gröna gruppen. För röda åkare gäller naturligtvis också den obligatoriska säkerhetsutrustningen (packad ryggsäck, isdubbar, ispik/stavar) men även inpassade skor till dina skridskor. Röd grupp åker liksom den gröna gruppen på till största delen på rekognoserade isar.

Svart åkare


Svart åkare är du som har god åkvana på olika fören men även har konditionen att göra längre turer över 40 km. Den svarta gruppen åker ofta på ”orekade” isar, varför man ibland tvingas till långa promenader. Som svart åkare tillhör du ”äventyrsgruppen” och har följaktligen inga tider att passa när du väljer denna grupp.