Bli medlem!

Här kan du fylla i en ansökan om medlemskap i LLSK

OBS!
Var snäll och skriv i rubrikrutan "Medlemsansökan"
så jag kan se vad mailet handlar om.
Om du vill bli kontaktad per telefon så måste
du ange telefonnr i meddelandet.
Vårt pg.nr är 1008564 - 5 och medlemsavgiften
är 150:- per säsong.
Ditt namn

Din e-post

Rubrik

Meddelande