Start i soluppgången i Norra Hamnen

VÅR VERKSAMHET

Målsättning

Ett av målen är att kunna erbjuda i första hand medlemmar att på bästa sätt säkert och trivsamt vis vistas på isarna med skridskor. Ett annat kan vara att ge människor med ett gemensamt intresse, att mötas och vistas i naturen och på detta sätt öka sitt sociala kontaktnät. Förutom detta så har säkert varje åkare målsättningar med sitt åkande.

Varför åka i LLSK?

Det är bra om våra medlemmar upplever åkningen i föreningen som positiv och förmedlar detta till de "icke frälsta". Några argument man kan använda i detta sammanhang:

1) Ledarledda turer!

Det finns en person som bara är där för att göra vistelsen så bra för andra åkare som möjligt.

2) Våra ledare är utbildade!

De som åker som ledare har alla genomgått grundkurs som skridskoledare och har erfarenheter från turer/turplanering och till och med vattenvana i skridskoutrustning.

3) Vi vet var isarna finns!

Vi har ett bra kontaktnät i förening som vi använder oss av för att hålla koll på var det finns bra och åkbara isar. Det är det största jobbet att hålla sig uppgraderad på var man kan åka och det också blir föreningens största tillgång. Som tack till dem som lägger ned tid och energi i detta arbete för föreningen kan du som medlem åtminstone undvika att sprida informationen till icke medlemmar. Det gör det mera meningsfullt att arbeta i vår förening.

4) Vi tänker säkert!

Vi har erfarna ledare som äker först i grupperna! Vi är alltid i bra sällskap på isarna. Åker ej ensam! Vi har alltid säkerhetsutrustning fördelad i grupperna! Våra ledare har "plurrvana" de vet att lösa problemet om någon plurrar.

5) Vi är tillsammans LLSK!

Vi har en styrka i att vara en förening. Vi kan lättare få stöd från kommun, företag, organisationer och att anlita utomstående personer. Vi har en gemensam kassa som används till att utveckla föreningen. Vi har gemensamt materiel. Skridskor och säkerhetsutrustning. Vi ordnar turer när det finns isar det betyder att ingen behöver åka ut på egen hand i brist på sällskap.

6) Procenten!

Som medlem har du 15% rabatt på skridskoutrustning på Team Sportia i Luleå